1. Aktīvās atpūtas vietas "Ogres Varde" izveide.

Saņemot sociālā uzņēmuma statusu, esam saņēmuši finansiālu atbalstu no AS Attīstības finanšu institūcijas “ALTUM” biznesa projekta “Aktīvās atpūtas vietas “Ogres Varde” izveide” īstenošanai.


Biznesa projekta mērķis ir radīt aktīvās atpūtas vietu, kura būtu pielāgota ne tikai ar piekļūšanas nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī tiktu piedāvāts pielāgots aprīkojums atpūtas un/vai aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti.


Esam analizējuši, ka šis nomas punkts veidos ietekmi, ja pakalpojums tiks sniegts kompleksi - gan ūdens atrakciju parks, gan aktīvās atpūtas aprīkojuma noma, gan specializēto tehnisko aprīkojumu  pieejamība. Jo integrācijas krustpunkts aktīvajā atpūtā tieši ir tajā, ka tiek nodrošināta KOPĪGA aktīvās izklaides iespēja VISAI ģimenei, neatkarīgi no invaliditātes persona vecuma, dzimuma. Nodalot šos pakalpojumus, netiks sasniegti izvirzītie mērķi un plānotā ietekme.


Šobrīd prototipējam pielāgotu un specializētu SUP dēli, kuru drīzumā nodosim izmēģināt arī mūsu nomas punkta apmeklētājiem.


Biznesa projekts (Granta līgums Nr.SU0000203) tiek īstenots ESF projekta Nr. 9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros. Biznesa projektu 90% apmērā no kopējām izmaksām sedz ESF fonds, 10% uzņēmuma līdzfinansējums.


2. Vecupes pludmales pielāgošana personām ar kustību traucējumiem. 

Kā to paredz Sociālās uzņēmējdarbības likums, uzņēmumam ir izveidota Konsultatīvā padome. Konsultatīvo padomi veido deleģēti pārstāvji no mērķa grupas organizācijas, pārstāvēta ar nozares uzņēmumiem un nozares asociācijas.


Konsultatīvās padomes dalībnieki:

  • Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”.
  • Latvijas Sērfošanas un SUP federācija.
  • Nozares uzņēmums SIA OM Design.
  • Nozares uzņēmums SIA “Desmit upes”.


Konsultatīvās padome veidota ar mērķi veicināt Uzņēmuma sociālās darbības aktivitāti un iespējami precīzāku sabiedrības interešu pārstāvību.


Padomes locekļi, apvienojoties nereģistrētajā iedzīvotāju grupā, iesniedza projekta pieteikumu Ogres novada pašvaldībā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un saņēma atbalstu projekta “Ogres Vecupes pludmales vides pielāgošana atpūtai cilvēkiem ar kustību traucējumiem” īstenošanai (projekta Nr.VVAM-2021-32).


Projekta mērķis - publiski pieejamās atpūtas vietas – “Ogres Vecupes pludmale” vides labiekārtošana atpūtai personām ar kustību traucējumiem.


 Lai mērķi īstenotu, uzstādīti pielāgoti pludmales zviļņi personām ar kustību traucējumiem ar mērķi veicināt kopīgu atpūtas iespēju un brīvā laika pavadīšanas nodrošināšanu pludmalē, veicinātu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmētu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju sabiedrībā.


Zviļņi izvietoti uz platformas, lai tiem viegli varētu piekļūt cilvēki ratiņkrēslā, kā arī tie ir augstāki un platāki, lai nodrošinātu komfortablu tā izmantošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


Esam novērojuši, ka zviļņus iecienījuši arī pārējie pludmales apmeklētāji, tas nav aizliegts, taču esi vērīgs, ja pludmalē redzi cilvēku ratiņkrēslā, zvilnis nekavējoties jāatbrīvo, lai nodrošinātu tam brīvu piekļuvi un zviļņa izmantošanu!


3. Jauniešu iesaiste nodarbinātības pasākumos vasaras periodā.

Mūsu nomas punktā “Ogres Varde” klientu apkalpošanā un instruktoru amatā 2021.gada vasarā tiek iesaistīti 14 Ogres novada jaunieši vecumā no 14-18 gadiem.


Esam noslēguši sadarbības līgumu (Līgums Nr. 20/.32.9.5-3/2021) ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kura īsteno pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” un mēs kā darba devējs nodrošinām filiāles norīkoto skolēnu nodarbināšanu aktīvā atpūtas nomas punktā “Ogres Varde”.

Esam patiesi priecīgi, ka esam jauniešiem pirmais darba devējs un pie mums viņiem ir iespējas saņemt pirmo darba pieredzi, lai iegūtu prasmes, iemaņas komunikācijai ar klientu, darba vides kārtības uzturēšanā un pārdošanas prasmju attīstīšanā un tik nepieciešamo un visur taujāto darba pieredzi turpmākajai dzīvei.


Jauniešus esam iesaistījuši paša nomas punkta izveidē, kur viņiem bija iespēja piedalīties un gūt pieredzi plānošanā, organizēšanā, izpildē un nomas punkta darbības atvēršanā. Jauniešiem uzticējām izveidot sociālo mediju kontus un uzticējām komunikācijas nodrošināšanu sociālajā vidē.


4. Dalība starptautiskajā sociālās uzņēmējdarbības akseleratorā “New Door”.

2021. gada janvārī tikām uzņemti, aktīvi piedalījāmies un slīpējām savu sociālā biznesa projekta ideju starptautiskajā sociālo uzņēmēju akseleretorā “New Door”, kurā tiek nodrošinātas iespējas ne tikai saņemt augta līmeņa apmācības, bet uzņēmējiem dalības procesā tiek piesaistīti arī mentori, kas palīdz izprast biznesa principus un sniedz konsultācijas katra individuālā biznesa attīstībai un atbalstu idejas attīstīšanā. Mēs vēlamies veidot biznesu, kas ne tikai radītu inovāciju aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanā, bet arī mainītu stereotipus par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, iespējām un varēšanu piedalīties aktīvi un jēgpilni sava brīvā laika pavadīšanā.


https://www.facebook.com/NewdoorRiga


Pēc apmācību cikla, kas ilga 3 mēnešus, savu biznesa ideju aizstāvējām pičošanas pasākumā, kas norisinājās tiešsaisē un esam gandarīti, ka saņēmām augstu vērtējumu gan no žūrijas puses, gan vislielākais prieks, ka augstāko godalgu guvām arī no skatītāju atbalsta, iegūstot godalgoto 1.vietu arī vērtējumā - skatītāju simpātija.


https://www.facebook.com/NewdoorRiga/posts/2750633771825669


Paldies mentoriem, žūrijai un atbalstītājiem par ticību un iedvesmošanu idejas virzīšanai līdz mērķim!

Kopā mums izdosies!

5. Dalība Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un LUMINOR bankas organizētajā projektu konkursā “Tam labam būs augt”

Uzņēmums veiksmīgi papildinājis savas zināšanas un prasmes savas idejas pičošanā un piedalījies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un LUMINOR bankas organizētajā projektu konkursā “Tam labam būs augt” un iekļuvis finālā ar iespēju prezentēt projekta ideju par specializēto SUP dēli un to aksesuāru attīstību plašākai sabiedrībai, t.sk. tiešraidē.

Kopumā konkursam bija pieteikušies virs 60 dalībniekiem, no kuriem 20 tika izvirzīti pusfinālam un 12 finālam, kurā iekļuva arī SIA Kustības Brīvība.

Esam pateicīgi par doto iespēju, lai arī godalgotās 3 vietas uzņēmums neieguva, taču kopumā esam saņēmuši lielu atzinību gan sabiedrības, gan žūrijas novērtējumā. 


Tiešraide:

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=1220353308469904

6. Dalība EXPO2020 izstādē Dubaijā

Uzņēmums sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru piedalījās EXPO2020 izstādē Dubaijā. Izstādē tika popularizēts informatīvs materiāls Latvijas pārstāvniecības interneta vietnē, kā arī izgatavots video materiāls informācijas stendam Latvijas valsts pārstāvniecības paviljonā latviešu un angļu valodā. EXPO norise 2021.gada oktobris-decembris.


https://www.expo2020.lv/other-industries