SIA “Kustības brīvība” reģistrēts 2020.gada 6.augustā komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.54103148201 un 2020.gada 3.decembrī saņēmis sociālā uzņēmuma statusu (Labklājības ministrijas 03.12.2020. lēmums Nr.20_N_15065).


Mūsu darbības mērķi:

  • Aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšana, paplašinot un piedāvājot iespējas aktīvi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku arī personām ar invaliditāti.
  • Veicināt jauniešu nodarbinātību, piedāvājot iespēju vasaras periodā darba vietas jauniešiem.


Atpūta pludmalē ir lielisks brīvā laika pavadīšanas mērķis jebkurai ģimenei un tas ir kā krustpunkts, kurā sakrīt ģimenes locekļu intereses ar iespēju atpūsties visiem ģimenes locekļiem kopā, neatkarīgi no ģimenes locekļa medicīniskā stāvokļa. Ir ierobežota piekļuve, šaurs vai neesošs piedāvājums pakalpojumiem Latvijas pludmalēs, lai arī cilvēks ar invaliditāti, īpaši ar kustību traucējumiem, varētu to īstenot viens vai kopā ar saviem ģimenes locekļiem. Taču esam secinājuši, ka nepieejamu vidi veido ne tikai infrastruktūra, bet arī sabiedrība, kas dzīvo stereotipos un neziņā par atšķirīgām cilvēku vajadzībām. Tāpēc uzņēmums ar savu darbību vēlas veikt ne tikai uzņēmējdarbību, bet radīt arī sociālo ietekmi un atgādināt par līdzcietību un savstarpējo atbildību ne tikai attiecībā uz primāro vajadzību nodrošināšanu, bet arī skatīties daudz plašāk par vajadzībām un iespējām aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un piekopt veselīgu dzīvesveidu.


Mūsu unikalitāte

Esam uzņēmums, kas jau idejas sākumā veicis izpēti tieši pie mērķa grupas, lai saprastu vajadzības, analizētu prioritātes un skatītu iespējamos risinājumus daudz plašākā kontekstā, lai sasniegtu mūsu uzņēmuma izvirzītos mērķus.

Aktīvi komunicējam ar vietējo kopienu – pašvaldību, vietējām biedrībām un organizācijām.

Jebkuras idejas attīstībā, iesaistām pašu mērķa grupu, kurai pakalpojumu plānojam piedāvāt, tāpēc uzzinām un uzķeram daudz iespējamos grābekļus, ar kuriem mēs saskartos pakalpojuma darbības laikā. Piemēram, pievēršam uzmanību detaļām, lai piedāvātais pakalpojums būtu pēc iespējas pieejamāks – stāvvietas, vides pieejamība, specializēts WC, pieejamas cenas u.c.

Esam atvērti, ja rodas kādi priekšlikumi, labprāt tos uzklausīsim!

Raksti mums: ogresvarde@gmail.com


Mūsu darbības ilgtermiņa ietekme:

1. Aktīvās atpūtas pie ūdens iespēju paplašināšana ģimenēm un ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti.

2. Tiktu veicināta invalīdu sociālā iekļaušana un integrācija, pilnveidojot aktīvās atpūtas iespēju klāstu ģimenēm un ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti.

3. Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, pašapziņas celšana, terapeitiska pasākuma iespējas, fiziskās aktivitātes, prasmju un iemaņu celšana.

4. Kustības brīvības rehabilitācija personām, kurām ir kustību traucējumi.

5. Veicināta izpratne par personām ar invaliditāti.

6. Nodrošināta vide un iespējas fizisko aktivitāšu un jēgpilna brīvā laika pavadīšana ar kopīgu interešu krustpunktu atpūtai pie ūdens ģimenēm un ģimenēm, kurās ir persona ar invaliditāti.


Kontakti:

SIA „Kustības Brīvība”

Reģ.Nr. 54103148201

Konts: LV16PARX0023454810001

Salas iela 2,

LV-5001 Ogre

+37120012139

ogresvarde@gmail.com


Seko mums:

FB konts: https://www.facebook.com/ogresvarde

Instagram: https://www.instagram.com/ogresvarde